Văn bản mới nhất
Văn bản
  • Số 28 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm bài giảng E-Learning năm học 2020-2021
  • «Trở về
Số hiệu: 28/QĐ-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/01/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 4