Văn bản mới nhất
Số 172 PGD&ĐT V v hướng dẫn tổ chức cho học sinh lớp 9 ôn tập tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
Số 47 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LỰA CHỌN ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
Số 432 SGDĐT-GDMN Về việc bổ sung nội dung chỉ đạo đối với GDMN trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 04 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
Số 02 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Số 03 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Số 01 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP
Số 513 UBND V v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã
Số 154 PGD&ĐT V v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Số 491 UBND Về việc xử lý trường hợp khai báo y tế không trung thực
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
513/UBND Số 513 UBND V v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã 22/02/21
491/UBND Số 491 UBND Về việc xử lý trường hợp khai báo y tế không trung thực 19/02/21
436/UBND Số 436 UBND V.v hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc theo quyết định 3986 QĐ- BYT và QĐ 3468 QĐ- HYT của Bộ Y tế 18/02/21
430/UBND Số 430 UBND triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã 17/02/21
413/UBND Số 413 UBND Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 16/02/21
427/UBND Số 427 UBND V.v Triển khai Nghị quyết số 310 2020 NQ-HĐND ngày 09 12 2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh 16/02/21
408/UBND Số 408 UBND Về việc bổ sung một số nội dung chỉ đạo tại Công văn số 404 UBND ngày 14 02 2021 của UBND thị xã 15/02/21
410/UBND Số 410 UBND Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/02/21
404/UBND Số 404 UBND Về việc triển khai các hoạt động làm việc, sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới 14/02/21
401/UBND Số 401 UBND V v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong Tết nguyên đán Tân Sửu 13/02/21
397/UBND Số 397 UBND Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 09/02/21
01/TB-UBND Số 01 TB-UBND Thông báo lịch trực tết của tổ truy vết phòng chống dịch COVID-19 thị xã 09/02/21
399/UBND Số 399 UBND Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 09/02/21
440/UBND Số 440 UBND V.v triển khai Quyết định số 1053 QĐ- BYT ngày 06 02 2021 của Bộ Y tế 09/02/21
367/UBND Số 367 UBND V.v chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CT- TTg ngày 31 3 2020 của thủ tướng Chính phủ 07/02/21
336/UBND Số 336 UBND Về việc tích cực tuyên truyền nhân dân tự nguyện tham gia đăng ký xét nghiệm dịch vụ sàng lọc Covid-19 06/02/21
339/UBND Số 339 UBND V.v tăng cường công tác theo dõi trường hợp F1 tại cơ sở cách ly tập trung tại nhà, khu dân cư và các trường hợp liên quan để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 06/02/21
340/UBND Số 340 UBND Về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 06/02/21
323/UBND Số 323 UBND Về việc tiếp tục rà soát, bổ sung các trường hợp liên quan đến tỉnh Hải Dương phục vụ công tác PCD COVID-19 05/02/21
341/UBND Số 341 UBND V v triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 05/02/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 212 mục.
trong 11