Thứ ba, ngày 17/09/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 đối với các trường THCS: Mạo Khê 1, Nguyễn Đức Cảnh, Yên Thọ, Yên Đức.

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 đối với các trường THCS: Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 16 / 09 / 2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 đối với các trường THCS: Tràng Lương, Bình Khê, Tràng An.

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 đối với các trường THCS: Đức Chính, Lê Hồng Phong, Hưng Đạo, Xuân Sơn.